Workshop Valea Budului

Vineri 27 octombrie 2023, un grup de studenți (17 studenți) care fac parte din GT al proiectului FDI-2023-0244 au efectuat, începând cu ora 11, un workshop de tip outdoor la Tabăra de tineret de la Valea Budului.

Studenții au fost însoțiți de Roxana Mironescu, președinte SAS, Constantin Șufaru și Daniela Florescu, experți în cadrul CEx SAS.

  Educaţia outdoor este o formă de educație ce se desfăşoară în aer liber, care, în accepţiunea sistemelor de educaţie din alte ţări europene şi nu numai, are la bază învăţarea prin contactul direct cu elementele naturii şi a mediului înconjurător apropiat.

Sub umbrela educaţiei outdoor se regăsesc mai multe domenii, cum ar fi: educaţia pentru natură şi om, educaţia ecologică, educaţia ştiinţelor exacte etc., şi diferite activităţi, de tipul celor de dezvoltare personală, formarea abilităţilor de viaţă, abilităţilor practice, de relaxare, plimbări, drumeţii şi aventură etc.      

Activitățile în aer liber oferă mult mai mult decât beneficii fizice. Dezvoltarea cognitivă și social-emoțională sunt și ele incluse. Afara, tinerii isi pun imaginația in mișcare, si mai mult decât atât inventează jocuri și scenarii. Făcând acest lucru, se exprimă cu o ușurință mult mai mare si învață despre lumea din jurul lor pe care o percep prin maniere proprii si unice. Se simt in siguranță și în control, ceea ce promovează si întărește autonomia, ii ajută să ia decizii.

Maestru instructor a fost dl. lector univ. dr. DRĂGOI CRISTIAN-CORNELIU care a evidențiat avantajele acestui tip de pregătire:

  • Educaţia outdoor reprezintă o puternica sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant, liber, poate oferi nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional si de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc;         
  • Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare celor care întâmpină dificultăţi în acest sens –  educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite studenților care în mod uzual întâmpină dificultăţi de învăţare si au un nivel scăzut de performanţă să devină mai motivaţi, cu mult mai capabili;         
  • Activitățile outdoor facilitează dezvoltarea spiritului de echipă – conexiunea între studenți, studenți-profesori duce la creşterea gradului de participare activă, creșterea cetăţeniei active în rândul ambelor categorii;        
  • Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea societăţii.

Workshop – ul s-a bucurat de un real succes.