Închidere proiect FDI

Miercuri, 18 decembrie 2019, ora 14:00, în Aula UVABc, a avut loc Conferința finală a Proiectului CNFIS-FDI-2019-0306, Proiect cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2019 cu titlul: „Susținerea Antreprenoriatului Studenților din UVABc”.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI a fost susținerea și dezvoltarea activităților desfășurate de SAS din UVAB.

OBIECTIVE SPECIFICE:

O.1. antrenarea unui număr de 125 de studenți UVAB, din ciclul de licență, în activități de informare și identificare a competențelor și abilităților antreprenoriale:

O 1.1. facilitarea schimbului de informații și contactelor dintre mediul de afaceri și studenți;

O 1.2. dobândirea de competențe de nivel I cu privire la înființarea și dezvoltarea unei mici afaceri, prin cursul acreditat ANC de „Competențe antreprenoriale”, finalizat cu certificat de absolvire;

O 1.3. dobândirea abilităților de gestionare a unei afaceri, prin utilizarea unor aplicații informatice specifice;

O.2. acordarea de suport pentru inițiativele de afaceri ale studenților:

O:2.1. organizarea unui concurs de idei/planuri de afaceri;

O.2.2. evaluarea de către experți a acestor idei de afaceri/planuri de afacere;

O.2.3. promovarea inițiativelor viabile către etapa de concretizare a acestora în mici afaceri;

O.3. Acumularea, consolidarea și susținerea materială a unei expertize profesionale adecvate, în domeniul antreprenoriatului, a cadrelor didactice, membre în echipa de proiect, cu perspectiva diseminării informațiilor de afaceri dobândite și continuarea unor astfel de activități, în mod instituţional autonom, după încheierea proiectului.

Moderatorul conferinței, conf. univ. dr. Roxana Mironescu, director de proiect, a prezentat succint proiectul insistând pe realizările semnificative ale acestuia.

Din fondurile alocate proiectului s-a modernizat și dotat complet sala C7, Corp C, etaj 1 devenind astfel un loc modern și agreabil de lucru cu studenții.

Cei 80 de studenți înscriși ca și grup -țintă în cadrul proiectului au finalizat cursul de „Competențe antreprenoriale” desfășurat în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019 cu o rata de promovabilitate de 100%.

Cele mai bune Planuri de afaceri ale studenților participanți au fost premiate. Lista premiilor acordate poate fi consultată aici:

Clasamentul cursului – site

La conferință a participat prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, Rectorul UVABc, conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu, Prorector UVAB, conf. univ. dr. Ceocea Costel, Președinte SIF Moldova, cadre didactice universitare, membri CEx. SAS (Roxana Ardeleanu, Petronela Savin, Daniela Florescu) și numeroși studenți reprezentând toate cele 5 facultăți ale UVABc.