Conferință închidere proiect 2022

Marți, 13 decembrie 2022, ora 14, în Sala albastră a Bibliotecii UVAB a avut loc Conferința de închidere a proiectului FDI-2022-0094. Societatea Antreprenorială Studențească din UVABc a câstigat și anul acesta competiția de proiecte organizate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), prin fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2022, cu proiectul având ca titlu „Informare și specializare în domeniul afacerilor pentru studenții din UVAB” (Young Future Entrepreneur 22 – YFE22).

Domeniul vizat: 4. Înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților.

Scopul proiectului a constat în susținerea și dezvoltarea activităților desfășurate de SAS legate de instruirea studenților din grupul țintă pentru înființarea de mici afaceri.

Perioada de implementare a proiectului a fost aprilie –  decembrie 2022. Grupul țintă: 51 de studenți informați și instruiți în antreprenoriat; Director de proiect: Conf. univ. dr. Roxana MIRONESCU – Preşedinte SAS UVAB.

Scopul evenimentului l-a reprezentat promovarea rezultatelor obţinute ȋn cadrul proiectului, prezentarea obiectivelor ȋndeplinite, a lecţiilor ȋnvăţate de-a lungul implementării, a impactului asupra partenerilor implicati, a soluţiei informatice şi a beneficiilor implementării iniţiativei.

La eveniment au fost prezente peste 40 de persoane reprezentând studenți, cadre didactice, membrii CEx. SAS și oameni de afaceri. Principalele discuţii din cadrul evenimentului s-au axat pe:

  • Beneficiile implementării proiectului;
  • Rezultatele proiectului;
  • Soluția informatică: analiză, implementare, suport.

În cadrul competiției au fost prezentate 9 planuri de afaceri. Lista cu locurile câștigătoare poate fi consultată aici:

Raportul tehnic si financiar final al proiectului poate fi consultat aici: