Live2Lead 2020

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău reprezentată de Societatea Antreprenorială Studențească în colaborare cu Grupul de Inițiativă Antreprenorială FABRICAT ÎN BACĂU, a organizat a treia ediție a evenimentului LIVE2LEAD, în 27 și 28 februarie 2020 în Aula UVAB, ora 14.

Ediția a III-a este un proiect de voluntariat ce vizează dezvoltarea abilităților de leadership și business ale elevilor de liceu în anii terminali, ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor și ale cadrelor didactice. Acest eveniment este prezentat gratuit, într-un cadru universitar, pregătind astfel viitoarea generație de antreprenori și intraprenori ai comunității băcăuane.

Proiectul își dorește să încurajeze spiritul antreprenorial în rândul participanților prin familiarizarea acestora cu cele mai noi metode și instrumente de management și leadership folosite la nivel internațional, atât la nivel de business cât și la nivel de ONG-uri. Astfel vom reuși să câștigăm interesul participanților în a studia mai departe aceste principii, cât și dorința acestora de a se implica în activități de voluntariat cu scopul de a învăța și testa aplicabilitatea principiilor prezentate.

În prima zi de conferință, 27.02.2020 au răspuns PREZENT 170 de participanți reprezentând studenți, masteranzi, doctoranzi, elevi și cadre didactice și s-au bucurat de sfaturile primite din partea lui John C. Maxwell, Angela Ahrendts și Marcus Buckingham.

Vineri 28.02.2020 s-au bucurat de Chris Hogan și Rachel Hollis 140 de participanți. La solicitarea celor prezenți a fost reluat momentul lui Marcus Buckingham.

Pentru rezultatele obținute și impactul avut în comunitatea băcăuană acest proiect a fost nominalizat la Gala Premiilor Comunității Băcăuane ediția a XVIII-a, eveniment organizat în data de 24 Mai 2019 de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC).