Metodologie de recrutare GT-Stud.

Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă de studenți care vor face parte din proiectul CNFIS-FDI-0211-2020 poate fi consultată aici:

Metodologie-selectie-gt-fdi-0211-2020