Activități proiect 2021

Echipa proiectului CNFIS-FDI-2021-0112 poate fi consultată aici:

Grupul-țintă al proiectului format din cadre didactice și studenți poate fi consultat aici:

Materialele de conștientizare primite de membrii GȚ:

 

Primul atelier de lucru a avut loc miercuri 20 octombrie 2021, ora 19, platforma Teams și l-a avut ca invitat pe dl. Romică Adam. Tema, de mare actualitate, a fost SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU IMM-uri OFERITE DE CEC BANK.

Procesul verbal încheiat în acest scop poate fi consultat aici:

 

Metodologia de anchetă pe bază de chestionar poate fi concultată aici:

Chestionarul aplicat studenților poate fi descărcat de aici:

Cel de al doilea atelier de lucru realizat în cadrul proiectului a avut loc miercuri 9 noiembrie 2021, ora 19, platforma Teams și a avut o invitată specială, în persoana d-nei Lidia Betoaea, Program Manager la Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Est Piatra Neamț. Tema atelierului a fost: SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU DEMARAREA UNEI AFACERI.

Procesul verbal încheiat cu această ocazie poate fi consultat aici: