Erasmus RUSE

În perioada 22-29 octombrie 2022, Mironescu Roxana, președinte SAS și Florescu Daniela, expert centralizare date au efectuat o deplasare la Universitatea „Anghel Kanchev” din Ruse, Bulgaria.

Deplasarea a fost realizată sub auspiciile programului ERASMUS+. Acest program sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa. În același timp, programul:

  • sprijină Pilonul european al drepturilor sociale;
  • pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-2027;
  • dezvoltă dimensiunea europeană în domeniul sportului.

Programul ERASMUS+ pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Luni 24.10.2022, în cadrul Facultății de Managementul Afacerilor, Departamentul de Dezvoltare a Managementului și Afacerilor, ora 10, a avut loc prima întâlnire cu studenții de la Facultatea de Inginerie și Management, precum și cu un grup de studenți Erasmus. S-a discutat despre managementul resurselor umane, proiecte europene, colaborarea dintre specialiștii din România și Bulgaria, colaborarea între cele două universități etc.

Zilele următoare au fost alocate prezentării celor două universități, găsirii unor noi posibilități de colaborare între cadre didactice, studenți și oameni de afaceri, promovării unor noi concepte și idei pentru a eficientiza activitatea societăților antreprenoriale studențești.

Audiența de care s-a bucurat demersul didactic și științific al reprezentanților UVAB  în rândul studenților și colegilor bulgari a condus la ideea că întreaga deplasare s-a bucurat de succes.