Lansarea S.A.S.

LANSAREA SOCIETĂŢII ANTREPRENORIALE A STUDENŢILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

În luna octombrie a fost lansată Societatea Antreprenorială a Studenților (SAS) din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prilej de reafirmare a misiunii sale academice și de cercetare, „universitatea fiind centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul economic şi social”.

La această manifestare, care s-a desfășurat în corpul C al universității, au fost invitați și au participat reprezentanți din mediul universitar (în persoana dnei prorector Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, decanului Facultății de Științe Economice, Prof. univ. dr. Ovidiu Leonard Turcu, președintelui SAS, Conf. univ. dr. Roxana Mironescu), cadre didactice de la cele cinci facultăți, membri ai Consiliului Executiv al SAS, studenți de la mai multe programe de studii din universitate, precum și reprezentanți marcanți ai mediului de afaceri local și național, patronate, organizații profesionale (SIF Moldova, S.C. Agricola S.A. Bacău, S.C. Pambac S.A. Bacău, Camera de Comerț și Industrie Bacău, CAEx „Mircea Cancicov” Bacău, S.C. Hit Industrial Park Hemeiuș, CNPR, filiala Bacău, S.C. Graffit Invest SRL Bacău). De asemenea, au răspuns invitației personalități din sfera administrației locale (Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacău, Ilie Bârzu, reprezentatul Consiliului Local Bacău).

Scopul reunirii tinerilor, profesorilor, oamenilor de afaceri și politicienilor a fost acela de a defini o colaborare instituțională, prin intermediul SAS, care să ofere studenților și absolvenților de studii superioare un instrumentar de lucru și o perspectivă corectă asupra inițierii și dezvoltării unor afaceri proprii.

În programul manifestării a fost inclusă prezentarea cadrului legislativ de înființare a Societății Antreprenoriale a Studenților din UVAB, structura organizatorică și membrii Consiliului său Executiv, precum şi misiunea, principiile și obiectivele majore.

Participanții, cu predilecție, cei din sfera lucrativă, au subliniat importanța conlucrării strânse între mediul de afaceri și tinerii care aspiră la realizare profesională, pe piața muncii sau în afaceri, fapt care se poate concretiza prin operaționalizarea unor proiecte comune ale SAS cu diferite entități de business sau unități ale administrației publice locale.

Reuniunea, care s-a desfășurat sub sloganul „Construiește afacerea ta!” s-a încheiat cu anunțarea semnării unor protocoale de colaborare între Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin intermediul SAS și companii și instituții prezente.

sas

sas2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *