Metodologie de selecție

Metodologia de selecție a grupului țintă de studenți (125 de studenți ai UVAB) poate fi consultată aici:

Metodologie selectie GT FDI -2019-0306

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din studenți trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • pe durata participării la activitățile proiectului, fiecare persoană să poată demonstra că are calitatea de student înmatriculat într-un program de studii de licență al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;

  • să fie integralist, la data înscrierii în programul de instruire antreprenorială;

  • să dovedească aptitudini de antreprenor, identificate cu ajutorul unor teste specifice.

După caz, se va realiza o pre-înregistrare a acestei categorii de grup țintă concordantă cu specificul activității și strategia de selecție și menținere a grupului țintă a fiecărei facultăți din cadrul Universității.

 Documente necesare la dosarul personal al membrului GT student sunt:

  • Formular înregistrare Grup Țintă – Anexa 1 (atașată prezentei proceduri)

  • Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal Anexa 2 (atașată prezentei proceduri)

  • Adeverință privind calitatea de student înmatriculat la un program de studii de licență sau la un program de studii de master;

  • Copie simplă, conform cu originalul,după Cartea de Identitate, și după caz, Certificatul de căsătorie;

  • Adeverință de la secretariatul facultății, referitoare la statutul de integralist al studentului.

  • Lista finală cu studenții care formează grupul țintă al proiectului poate fi consultată aici:

  • Grup tinta studenti – lista finala