Anunț proiect 2021

Societatea Antreprenorială Studențească din UVABc a câstigat și anul acesta competiția de proiecte organizate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), prin fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2021, cu proiectul având ca titlu „De la student la viitor antreprenor, prin formarea și dezvoltarea competențelor specifice pentru afaceri (ToBizStud)”.

Domeniul vizat: 4. Înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților.

Scopul proiectului constă în susținerea și dezvoltarea activităților desfășurate de SAS legate de instruirea studenților din grupul țintă pentru înființarea de mici afaceri și dezvoltarea resurselor umane din universitate în perspectiva extinderii pregătirii antreprenoriale.

Perioada de implementare a proiectului este mai –  decembrie 2021

Grup țintă: 50 de studenți informați și instruiți în antreprenoriat și 15 membri ai echipei de implementare și cadre didactice din UVAB

Director de proiect: Conf. univ. dr. Roxana MIRONESCU – Preşedinte SAS UVAB.

Obiectivele operaționale ale proiectului sunt:

O.1. – Dezvoltarea de competențe și abilități antreprenoriale în rândul studenților;

O 1.1. – Facilitarea schimbului de informații și al contactelor dintre reprezentanți ai business-ului local și studenți;

O 1.2. – dobândirea de competențe generale legate de antreprenoriat prin cursul de ”Competențe antreprenoriale”, autorizat ANC, cu durata de 60 de ore (40 de ore de pregătire teoretică; 20  de ore de pregătire practică + 4 ore de evaluare);

O 1.3. – dobândirea abilităților manageriale necesare unei mici afaceri, prin metode nonformale experiențiale, de tip out-door și coaching, în cadrul unei școli de vară;

O.1.4. – organizarea a 2 sesiuni de consiliere privind pregătirea bugetului afacerii și accesarea de fonduri publice;

O.2. –Evaluarea și încurajarea inițiativelor de afaceri ale studenților;

O.2.1. – Investigarea sistematică a opțiunilor studenților din UVAB pentru dezvoltarea de mici afaceri, prin anchetă pe bază de chestionar;

O.2.2.-Organizarea unei competiții a ideilor de afaceri elaborate de studenții din proiect;

O.2.3. – Promovarea inițiativelor studenților, prin contacte cu potențiali finanțatori și diseminarea acestora către elevii băcăuani;

O.3. –Consolidarea expertizei profesionale a membrilor echipei de implementare  și dezvoltarea resurselor umane din universitate, prin instruirea unui grup țintă de cadre didactice pentru predarea antreprenoriatului, cu perspectiva continuării activităților, după încheierea proiectului.

VĂ VOM ȚINE LA CURENT CU NOUTĂȚILE LEGATE DE PROIECT!