Entrepreneurship for doers! – Dezvoltare sustenabilă în regiunea NE

 

Proiectul are ca obiective generale:

  1. creșterea ocupării prin susținerea înființării a 45 de intreprinderi inovatoare și sustenabile cu profil non – agricol, precum și a 90 de noi locuri de muncă în zonele urbane din regiunea Nord-Est printr-un program de măsuri integrate de dezvoltare a competentelor antreprenoriale – 450 de persoane, mentorat, asistență pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare și sprijin financiar;
  2. formare în antreprenoriat a 450 de persoane, promovarea spiritului antreprenorial, înființarea a 90 de noi locuri de muncă și a 45 de afaceri sustenabile în domenii prioritare, competitive în Regiunea Nord-Est, respectiv înființarea a minim 2 afaceri și crearea a minim 4 noi locuri de muncă în fiecare din județele: Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui;
  3. Dezvoltarea unui CENTRU DE AFACERI INGENIUS HUB.

Etapele proiectului se referă la:
Etapa de preincubare – 12 luni – presupune identificarea, formarea și selecția viitorilor
antreprenori, precum și etapa de shadowing (practică antreprenorială);
Etapa de bootcamp – 6 luni – presupune asistență acordată viitorului antreprenor înainte de înființarea intreprinderii;
Etapa de incubare a afacerilor – 12 luni – presupune acordarea subvențiilor și monitorizarea prin intermediul platformei afacerilor înființate;
Etapa de monitorizare – 6 luni – reprezintă ultimile 6 luni de proiect, în care echipa de proiect verifică atingerea indicatorilor asumați de beneficiarii de subvenții și aprobă măsurile de redresare, dacă este cazul.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VĂ AȘTEPTĂM MIERCURI 16 MAI 2018, ORA 17, ÎN AULA UVAB pentru prezentarea lărgită a proiectului.

Totodată puteți consulta și materialul atașat:

Prezentare 104437

 

Conferința de prezentare a proiectului

Miercuri, 16 mai 2018, ora 17, în Aula UVAB a avut loc Conferința de lansare, în Județul Bacău, a proiectului Entrepreneurship for doers! – Dezvoltare sustenabilă în regiunea de dezvoltare NE (contract POCU 82/3/7/104437, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți).

La acest eveniment au participat un număr de 120 de persoane motivate și cu disponibilitate să intre în programul de formare și incubare în vederea înființării unei afaceri. Printre participanții la eveniment s-au numărat și 30 de studenți și masteranzi ai Facultății de Științe Economice a UVAB, reprezentanți SAS și cadre didactice ale aceleași facultăți.

Toți cei prezenți au completat, sub coordonarea lectorului, Formularul de înregistrare individuală a participării la operațiunile finanțate prin POCO 2014-2020, Cererea de înscriere ca participant în cadrul procedurii de selecție a grupului țintă aferent proiectului, Fișa de înscriere la cursul intitulat Competențe antreprenoriale, Declarația privind evitarea dublei finanțări etc.

Conferința de lansare s-a încheiat cu o serie de Întrebări-Răspunsuri legate de proiect, modul de completare al documentelor aferente etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *