Seminar INCOME/OUTCOME

FABRICAT ÎN BACĂU și SAS au organizat în data de 22 martie 2018, ora 12, în sala C217, Corp C al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău un workshop oferit de EVOLUTIV CONSULTANTS NETWORK având ca temă SIMULAREA DE BUSINESS INCOME/ OUTCOME, o experiență de business în care participanții devin executivi de top, echipele se transformă în companii, iar spaţiul de învăţare într-o piaţă concurenţială, dinamică şi în continuă schimbare.

Principalele obiective urmărite în timpul workshopului Income/Outcome au fost:

  • Cunoașterea integrală a afacerii, a leadership-ului, a impactului deciziilor de tip managerial și a responsabilității personale atunci când este vorba de performanță a organizației;
  • Parcurgerea experienței de învățare, inedite și profunde, a simulărilor de business.

De ce să alegem o simulare de business ca experienţă de învăţare?

  1.     FĂRĂ RISCURI

Oferă un cadru sigur în care se pot experimenta decizii reale, fară teama de a greşi.

  1.     FEEDBACK ÎN TIMP REAL

Consecinţele comportamentelor şi ale deciziilor luate sunt experimentate rapid şi direct!

  1.     O EXPERIENŢĂ DE ÎNVĂȚARE PERSONALIZATĂ

Se pot construi împreună obiectivele, contextul şi parametrii simulărilor pentru a fi cu adevărat relevante.

  1.     GÂNDIRE STRATEGICĂ

Oferă o imagine de ansamblu a companiei, generȃnd decizii şi rezultate performante.

  1.     CAPACITATE ANTREPRENORIALĂ

Participanţii îşi exersează abilităţile şi competentele antreprenoriale într-o piaţă concurenţială.

  1.     ÎNVĂŢARE ACCELERATĂ

Stimularea tuturor simţurilor şi procesul interactiv transformă simulările în experienţe unice de învăţare.

Au fost prezenți manageri de la Salbac S.A., Executive Motors, Barleta, dar și cadre didactice din UVAB și Universitatea „George Bacovia” Bacău, formatori străini și locali.

Participanții au realizat o activitate de instruire interactivă, finalizată prin concluzii pertinente, referitoare la consolidarea unei mentalități constructive la nivelul mediului de afaceri local și de întărire a colaborării dintre mediul academic și cel de business, pentru o mai bună integrare a tinerilor pe piața muncii.