Raport final proiect 2022

RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE a proiectului CNFIS-FDI-2022-0094 cu titlul: „Informare și specializare în domeniul afacerilor pentru studenții din UVAB (Young Future Entrepreneur 22)”
(acronim YFE22) poate fi consultat aici: