Anunț proiect 2023

Și anul acesta Societatea Antreprenorială Studențească din UVAB a câștigat competiția de proiecte FDI – 2023.

Titlul proiectului: Formarea tinerilor și crearea de experiențe motivaționale pentru un viitor în antreprenoriat,
acronim:TYEF 023.

Scopul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0244 constă în susținerea și dezvoltarea activităților desfășurate de SAS din UVAB îndreptate spre depistarea/formarea/amplificarea abilităților și competențelor antreprenoriale ale studenților din UVAB și spre crearea condițiilor necesare pentru informarea tinerilor despre oportunitățile și provocările mediului de afaceri local/regional/național.

Obiective operationale:
O.1. – Dezvoltarea de competențe și abilități antreprenoriale în rândul studenților.
O.2.–Evaluarea și încurajarea inițiativelor de afaceri ale studenților;

Rezultate/indicatori (selectie):
1 conferință lansare proiect, posibil video conferință;
1 GT format din 25 de studenți, din facultățile universității;
 1 GT studenți testați cu privire la aptitudinile și motivația antreprenorială;
curs atestat ANC de Competențe Antreprenoriale;
 1 GT studenți participanți la sesiunea de antrenament outdoor;
 2 sesiuni de consiliere privind bugetul afacerii și accesarea de fonduri publice.
materiale didactice completate, actualizate, utilizate în cursul de Competențe Antreprenoriale;
1 vizită de lucru a GT studenți la o companie locală/națională de succes;
achiziționarea unei aplicații informatice de simulare /analiză a afacerilor.
 1 Raport final al anchetei, publicat pe site-ul SAS UVAB .
 un portofoliu de idei de afaceri (min. 10 idei de afaceri elaborate de studenți, grupați în echipe);
 1 conferință finală, închiderea proiectului;
 studenți premiați, titulari ai celor mai bune   idei de afaceri/planuri de afacere;
 15 studenți beneficiari de bursă, cu selecție lunară;
1 Metodologie de selectare a studenților din GT, pentru alocarea de burse prevăzute în buget;
 1 workshop, pe teme de afaceri, desfășurată între studenți și absolvenți UVAB /oameni de afaceri din mediul local/național;
 articole publicate in revista SAS 2023, cu autori studenți din GT;

 

Durata proiectului este de 8,5 luni.

Echipa de proiect poate fi consultată aici:

Lista cu studenții care fac parte din grupul-țintă al proiectului poate fi citită aici: