Absolvent de succes

Miercuri 26 aprilie 2023, ora 18, sala C12 a avut loc un workshop intitulat ABSOLVENT DE SUCCES!

La întâlnire au participat, prof. Denisa Zaldea, absolvent de succes al Universității, conf. univ. dr. Petronela Savin, responsabilul din partea Facultății de Litere pentru Societatea Antreprenorială Studențească a UVAB, alături de studenții Facultății de Litere, de la specializările română-engleză și franceză-română, anul al II-lea și al III-lea.

Dna conf. univ. dr. Petronela Savin, a prezentat oportunitățile de profesionalizare studenților filologi, insistând asupra importanței inserției pe piața muncii a absolvenților. Prof. Denisa Zaldea a vorbit despre experiența sa în ceea ce privește cariera didactică, oferind exemple de bune practici pentru participarea la examenul de titularizare. Discuțiile au fost moderate de conf. univ. dr. Petronela Savin care a prezentat participanților relația dintre curricula universitară și programele examenelor naționale de accedere la un post în învățământ. În construirea planurilor de învățământ s-a ținut cont în primul rând de calificarea viitorilor absolvenți, avându-se în vedere faptul că majoritatea se îndreaptă către o carieră didactică, de proiectele pe care cadrele didactice le au în derulare și de nevoile viitoare ale absolvenților (examene de titularizare, obținerea gradelor didactice).

Prof. Denisa Zaldea, ca absolvent de succes care a obținut cea mai mare notă la examenul de titularizare la disciplina limba și literatura română îm județul Bacău, a apreciat calitatea actului didactic desfășurat în UVAB, precizând că mulți absolvenți de-ai noștri actualmente sunt cadre didactice apreciate în sistemul de învățământ preuniversitar. De asemenea, a  răspuns întrebărilor adresate de către studenți referitor la maniera de desfășurarea a examenului de titularizare, sugerând faptul că mărirea numărului de ore de practică pedagogică ar ajuta foarte mult viitorul profesor de gimnaziu să se familiarizeze cu sistemul, cu programa școlară.

Concluzia întâlnirii a fost aceea că o carieră didactică poate fi o oportunitate pentru absolvenții Facultății de Litere.