Ruse

Luni 21.01.2019 și marți 22.01.2019 Societatea Antreprenorială Studențească și Facultatea de Științe economice au primit în vizită pe Emil Papazov (conf. univ. dr.) și Lyudmila Mihaylova (conf. univ. dr.), doi colegi de la Facultatea de Business și Management, Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria.

Facultatea de Business și Management pregătește studenți, masteranzi și doctoranzi în domeniile: Managementul Afacerilor; Relații economice internaționale; Economie; Marketing; Studii europene și globale (în limba engleză); Studii europene și guvernanță; Administrație publică; Management Industrial (în limba bulgară). Facultatea organizează și desfășoară programe de masterat în Studii Europene, Dezvoltare Regională și Administrație Publică Europeană în Centrul Interuniversitar Bulgar-Român (BRIE), înființat în anul 2002 de către Universitatea din Ruse, Academia de Studii Economice din București și universități din Germania.

BRIE a fost înființat ca un proiect în cadrul Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est și în urma inițiativei Conferinței Rectorilor din Germania din 2000. Primii studenți internaționali au fost admiși în 2002. În 2006, a fost semnat un acord privind cooperarea și asistența reciprocă în implementarea activităților BRIE între guvernele Republicii Bulgaria și România. Orașele gazdă BRIE, Ruse și Giurgiu sunt situate pe ambele maluri ale fluviului Dunărea. Cele două orașe sunt legate direct de Dunăre cu zece țări europene.

UVAB este parteneră cu Universitatea din Ruse, numeroși studenți și masteranzi au trecut pragul celor două instituții acumulând vaste cunoștințe profesionale dar și culturale.

Pe parcursul celor două zile de întâlniri, s-a discutat despre afaceri, IMM-uri, calitatea educației și compatibilitatea acesteia cu standardele și bunele practici europene, care reprezintă principala prioritate a personalului didactic din ambele universități. În plus, au fost puse bazele unor colaborări în diverse activitățile de cercetare și de proiect, care în final să atragă  participarea a cât mai mulți studenți și masteranzi.

CENTRUL DE ANTREPRENORIAT AL UNIVERSITĂȚII RUSE, BULGARIA (http://nis.uni-ruse.bg/lab/view/cent_predpriemachestvo/) este înființat în anul 2008 ca răspuns la inițiativa Ministerului Economiei și Energiei din Bulgaria pentru crearea de centre de educație antreprenorială în universitățile bulgare.

Scopul Centrului de Antreprenoriat este acela de a facilita studenților și cadrelor didactice universitare de la Universitatea din Ruse oportunități de a-și începe propriile afaceri sau de a-și dezvolta afacerile mici existente. Serviciile de bază oferite în sprijinul tuturor sunt:

  1. Educarea și consilierea studenților și a cadrelor didactice despre oportunități de a începe sau de a dezvolta propria afacere;
  2. Suport în căutarea fondurilor de finanțare necesare;
  3. Căutarea de locuri de muncă pentru tinerii absolvenți;
  4. Inițiere în managementul firmei;
  5. Consilierea necesară pentru a participa la programe care finanțează activitățile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);
  6. Realizarea de campanii de informare și alte forme de PR (mese rotunde) etc.
  7. Crearea și gestionarea unor rețele de mentori și consultanți de afaceri regionale, naționale și internaționale care să sprijine inițiativele antreprenoriale.
  8. Acordarea de sprijin pentru realizarea de contacte cu diverse structuri care încurajează IMM-urile.