Curs „Competențe antreprenoriale”

Cursul „Competențe antreprenoriale” va fi derulat în cadrul proiectului SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI STUDENȚILOR DIN UVAB, CNFIS-FDI-2019-0306.

 Cursul se adresează exclusiv studenților din UVAB și este autorizat A.N.C. Absolvenții obțin certificat de competențe antreprenoriale emis sub tutela Autorității Naționale pentru Calificări (A.N.C.) și Ministerele Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale. Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

Cursul se desfășoară la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în perioada 7 octombrie – 15 decembrie 2019.

 Formatori:    Conf. univ. dr. Roxana Mironescu – președinte SAS

                        Experți formatori de la Rubik Hub, ADR Piatra-Neamț

Cursanţii primesc:

 • Suport de curs;
 • Workshop-uri gratuite pe diverse teme de antreprenoriat organizate de SAS UVAB.

Acest curs urmărește formarea și perfecționarea studenților în domeniul afacerilor, plecând de la idei simple de afaceri și punerea în practică a acestora, ca urmare a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților dobândite în cadrul acestui curs.

Acest curs urmărește totodată și formarea culturii antreprenoriale prin:

 • dezvoltarea abilităților de transformare a ideilor de afaceri în acțiuni concrete;
 • furnizarea tuturor informațiilor referitoare la mediul de afaceri și oportunitățile existente;
 • elaborarea unui plan de afaceri și implementarea acestuia;
 • derularea și dezvoltarea unei afaceri de succes.

 Competențele profesionale obținute și înscrise pe suplimentul descriptiv ce însoțește certificatul de absolvire al cursului sunt:

 • competențe de cunoaștere şi utilizare a conceptelor şi proceselor specifice oricărei afaceri de la inițiere până la obținerea profitului, consolidare şi sustenabilitatea afacerii;
 • competenţe de iniţiere, derulare şi încetare a unei afaceri;
 • competenţe de organizare şi management al resurselor, inclusiv cel al resurselor umane;
 • competenţe de întocmire a unui plan complet şi eficient de afaceri;
 • competenţe de marketing şi vânzare necesare în derularea unei afaceri;
 • competenţe de analiză financiară şi de aplicare a instrumentelor economice specifice.

Conținutul cursului include următoarele categorii de informații:

 • fundamentul juridic şi contextul legislativ pentru inițierea unei afaceri;
 • analiza pieței, oportunităților, riscurilor, stabilirea scopului şi obiectivelor;
 • strategia de marketing;
 • finanţarea unei afaceri, surse de finanţare;
 • stabilirea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor;
 • managementul echipei, financiar, al riscului, al afacerii;
 • politica de promovare şi vânzare a produselor şi/sau serviciilor;
 • strategia de dezvoltare;
 • logistica şi resursele necesare derulării unei afaceri;
 • întocmirea planului unei afaceri.

Durata de pregătire: 60 de ore, organizate în module, desfășurate în zilele de vineri, începând cu ora 14 și sâmbăta dimineața începând cu ora 9.

Înscrierea studenților la curs se va face la fiecare facultate în parte, la profesorii care fac parte din Consiliul executiv SAS, respectiv:

Facultatea de Inginerie – Topliceanu Liliana

Facultatea de Științe – Ardeleanu Roxana

Facultatea de Științe economice – Mironescu Roxana

Facultatea de Litere – Savin Petronela

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  – Șufaru Constantin.

Documentele finale care trebuie completate pot fi accesate aici:

Tabelul 1. Lista cu participanti si date

Tabelul 2. Tabel secretariat

Datele din tabelul 1 vor fi certificate de copia xerox, conform cu originalul, a cardului de identitate al fiecărui cursant în parte.

Cursul se va desfășura după următorul program:

Program de activitati Curs