Activități proiect 2023

Metodologia de recrutare și selecție a studenților în vederea formării GȚ poate fi consultată aici:

Metodologia de acordare a sprijinului financiar pentru studenții din GȚ al proiectului poate fi consultată aici:

Decizia de constituire a comisiilor de acordare a sprijinului financiar și de contestații poate fi consultată aici: