Ghid de publicare pentru autori

Revista „Tânăr antreprenor în România” este o publicație anuală editată de Societatea Antreprenorială Studențească a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău sub auspiciile Editurii Alma Mater Bacău.

Din punct de vedere tematic, revista publică articole din domeniile: antreprenoriat, științe economice, lifestyle etc. Revista cuprinde trei secțiuni și anume:

  1. Secțiunea tematică EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ este adresată cadrelor didactice și oamenilor de afaceri și cuprinde articole / studii în extenso conforme cu domeniile revistei și cu normele calității academice; articolele / studiile se încadrează în limita a 5000-8000 cuvinte / text;
  2. Secțiunea proiecte de cercetare și creație artistică, CENTRAT PE STUDENT! se adresează doctoranzilor, masteranzilor, studenților și elevilor și cuprinde studii, eseuri motivaționale/ contribuții originale care prezintă /susțin activitatea de cercetare și creație artistică a autorului; cu respectarea normelor calității academice, se încadrează în limita a 2000-4000 cuvinte / text;
  3. Secțiunea CONECTAT LA REALITATE se adresează tuturor autorilor și conține cronici, recenzii, eseu, interviu etc. adică o varietate mare de texte originale, cu respectarea normelor calității academice și se încadrează în limita a 1000-2000 cuvinte / text.

Principii etice

Revista se ghidează în activitatea sa de principiile etice enunțate în COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors și ca urmare atenționează autorii asupra următoarelor aspecte:

– nu publică materialele care pot fi considerate plagiate;

– spre publicare sunt acceptate doar materiale inedite, nepublicate anterior. Autorul articolului are obligația să informeze colegiul de redacție dacă articolul depus a fost prezentat pentru publicare în alte reviste sau dacă există o versiune modificată a aceluiași articol publicată deja;

– Colegiul de redacție ia în considerare faptul că materiale depuse pentru recenzare și publicare sunt confidențiale. Materiale nepublicate nu vor fi în niciun caz utilizate de editor, recenzenți sau redactori în scopuri personale sau orice altfel de scop;

– analiza și recenzarea materialelor de către colegiul de redacție al revistei se axează exclusiv asupra valorii științifice, clarității prezentării și cerințelor de etică științifică. Procesul de acceptare al articolelor spre publicare exclude orice discriminare pe bază de sex, vârstă, rasă, religie, naționalitate, sau orice alt criteriu discriminatoriu.

Limbă

Lucrările pot fi redactate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză).

Trimiterea manuscriselor

Manuscrisele trebuie trimise în format Microsoft Word ca atașament la adresa sas@ub.ro. Articolele pot avea între 1000 şi 8000 de cuvinte (incluzând note de subsol, tabele şi figuri). Textul trebuie să fie într-o singură coloană. Păstrați aspectul textului cât mai simplu cu putință.

Structura articolelor

  1. a) pentru text: utilizarea programului Word for Windows, paragraf la un singur rând, font Times New Roman, (cu diacritice pentru materialul prezentat în limba română), cu următoarele dimensiuni:

                   titlul articolului, autor, afiliere – 12 puncte;

                   rezumat, cuvinte cheie – 11 puncte.

                   note de subsol – Calibri, 11 puncte;

  1. b) ilustrația:

            liniară, în 2 griuri (black and white), rezoluție minimă 300 dpi;

            fotografică (alb-negru sau color) scanată în format *.jpg sau *.tiff, rezoluție minimă 300 dpi.

În finalul articolului se anexează lista bibliografică ordonată alfabetic, după numele autorilor și cronologic, pentru fiecare autor în parte. Lista bibliografică va fi redactată în forma:

  • pentru carte de autor: nume autor, anul apariției, titlul lucrării, volum (număr și titlu), ediție, serie (colecție), numărul în cadrul seriei sau colecției, locul apariției

Exemple:

Olteanu, Valerica (2006), Marketingul serviciilor, București: Editura Ecomar.

Crăciun, Liviu, Sorina Gîrboveanu, Flaviu Meghisan, Cătălin Barbu (2008), Marketing internațional, Craiova: Editura Universitaria.

  • pentru articole: nume autor, anul apariției, titlul articolului, numele publicației sau al volumului colectiv, tom, număr, locul apariției și editorul – pentru volume colective, paginile articolului.

Exemple:

Nistorescu, Tudor, Cătălin Barbu (2008), “Retail Store Design and Environment as Branding Support in the Services Marketing”, Management & Marketing, 6, 11-17. Prada, Sorin (2008), “The Evolution of retail in Romania”, Management & Marketing, 6, 169-17;

  • Surse online: trebuie incluse cel puţin URL-ul şi data ultimei accesări a sursei. Trebuie inclusă orice altă informație cunoscută (DOI, numele autorilor, data publicării, publicația sursă etc.).

Manuscrisul trebuie însoțit de cuvinte cheie și de explicația figurilor în limba romană, eventual în limba străină folosită în scrierea articolului.

Contribuțiile trimise spre publicare în revistă trebuie să fie însoțite de date din care să reiasă afilierea instituțională a autorilor.

După trimitere

Vom face tot posibilul să publicăm articolul cât mai rapid posibil. Editorul șef îşi rezervă dreptul de a atenționa autorii, acolo unde este necesar, pentru ca articolul să fie acceptat pentru publicare. Autorii își asumă răspunderea pentru originalitatea și conținutul articolului.

Pentru a facilita apariția la timp a revistei vă rugăm să respectați termenul limită de trimitere a lucrărilor – 31 mai al fiecărui an.

Varianta electronică aici: Ghid de publicare pentru autori