Despre

SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ A STUDENȚILOR

Ce reprezintă?
– este o organizație menită să asigure un suport pentru dezvoltarea, încurajarea spiritului antreprenorial în mediul universitar.

Cui se adresează?
– studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, indiferent de programul de studii și de forma de învățământ pe care o parcurg, inclusiv studenții veniți prin programe de mobilități (de ex., Erasmus sau Erasmus+);
– propriilor absolvenți, în primii trei ani de la absolvire.

 

Ce propune?
– cursuri introductive sau avansate de antreprenoriat, introduse în ultimul semestru de studii, la toate facultățile și programele de studii din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, începând cu anul universitar 2017-2018;
– un set de activități extracurriculare de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor;
– facilitarea de stagii practice în vederea unei adaptări rapide a studenților la nevoile pieței muncii.

Ce principii are?
– promovarea valorilor și standardelor de afaceri și profesionale europene și naționale;
– interculturalitatea, dar și garantarea identității individuale, etnice și culturale;
– încurajarea creativității, a eticii de afaceri, transparența și liberul acces la informație;
– egalitatea în drepturi și nediscriminarea;
– respectarea dreptului la inițiativă, opinie și exprimarea liberă a acestora.

 

Ordinul nr. 3262/2017 privind organizarea și funcționarea SAS poate fi consultat aici:

OMEN_3262_16_02_2017

Minuta Consiliului de Administrație privind înființarea SAS – UVAB poate fi consultată aici:

Minuta2

Regulamentul de organizare și funcționare SAS-UVAB poate fi consultat aici:

R-02-07_1.0_11665 -modif

Flyerul de prezentare SAS:

Flyer alb – site 2

Raportul de activitate SAS pentru anul univ. 2017-2018 poate fi consultat aici:

Raport de activitate SAS 2017 -2018

Planul de activitate SAS pentru lunile ianuarie-august 2019 poate fi consultat aici:

PLAN DE ACTIVITĂȚI SAS 2019

Planul de activitate SAS pentru lunile septembrie-decembrie 2019 poate fi consultat aici:

PLAN DE ACTIVITĂȚI SAS 2019 – sept-dec. 2019

Raportul de activitate SAS pentru anul 2019 poate fi consultat aici:

Raport de activitate SAS 2019

Planul de activitate SAS pentru anul 2020 poate fi consultat aici:

PLAN DE ACTIVITĂȚI SAS ian-dec. 2020

Raportul de activitate al SAS pentru anul 2020 poate fi consultat aici:

Planul de activitate al SAS pentru anul 2021 poate fi consultat aici:

Raportul de activitate al SAS pentru anul 2021 poate fi consultat aici:

Planul de activitate al SAS pentru anul 2022 poate fi consultat aici:

Raportul de activitate al SAS pentru anul 2022 poate fi consultat aici:

Planul de activitate al SAS pentru anul 2023 poate fi consultat aici:

Raportul de activitate al SAS pentru anul 2023 poate fi consultat aici: